Skuteczny problem solving

Statusy specjalne Klientów

Wsparcie procesu rozwiązywaniu problemów jakościowych spowodowane nadaniem statusu specjalnego przez Klienta

Metodologia:

Zaawansowana metodologia 8-D

Quality Up lessons learned tool

Audyt procesu i produktu

Weryfikacja EOL

Skuteczna i efektywna inspekcja finalna 

Korzyści:

Skuteczny proces de-eskalacyjny Klienta

Redukcja kosztów związanych z obsługą takiego statusu

Wpływ sytuacji na organizację

Rodzaj działania: Mocno reaktywny

Wpływ na zysk: Bardzo negatywny

Wpływ na zespół: Frustrujący

Reklamacje Klienta

Weryfikacja metod kontroli

Wsparcie procesu rozwiązywaniu problemów jakościowych w związku z reklamacjami Klienta

Metodologia:

Zaawansowana metodologia 8-D

Quality Up lessons learned tool

Audyt procesu i produktu

Weryfikacja EOL

Skuteczna i efektywna inspekcja finalna 

Korzyści:

Rozwiązanie problemów reklamacyjnych 

Nabycie zaawansowanej metodologii rozwiązywania problemów

Weryfikacja metodologii kontroli w procesie produkcyjnym (wizualna, testery, EOL, Poka-Yoke, SPC, MSA, etc.)

Metodologia:

Weryfikacja EOL

Skuteczna i efektywna inspekcja finalna 

Weryfikacja systemów Poka-Yoke

Zdolności systemów pomiarowych

Korzyści:

Poprawa jakości oceny w procesie (dobre to dobre a złe to złe)

Redukcja kosztów złomu oraz kosztów reklamacyjnych

Wpływ sytuacji na organizację

Rodzaj działania: Reaktywny

Wpływ na zysk: Negatywny

Wpływ na zespół: Zniechęcający

Wpływ sytuacji na organizację

Rodzaj działania: Proaktywny

Wpływ na zysk: Neutralny

Wpływ na zespół: Zachęcający

Mentoring rozwiązywnia problemów

Wsparcie merytoryczne (metodologia) procesu rozwiązywania problemów; od rozwiązań technicznego rozwiązania problemu do rozwiązań systemowych.

Metodologia:

Mentoring zespołów rozwiązywania problemów

Szkolenia metodologii rozwiązywania problemów

Wdrażanie skutecznej metodologii 8-D

Korzyści:

Wzrost świadomości rozwiązywania problemów na poziomie organizacji

Redukcja kosztów złej jakości (poprawa zyskowności)

Budowanie kultury organizacyjne opartej na ciągłym doskonaleniu

Wpływ sytuacji na organizację

Rodzaj działania: Mocno proaktywny

Wpływ na zysk: Pozytywny

Wpływ na zespół: Mocno motywujący