JAKOŚĆ ZYSKU (PQ)

Co to jest Jakość Zysku?

Jakość zysku PQ (z ang. Profit Quality) pokazuje, jaki zysk netto (bez kosztów inwestycji) wygenerowała organizacja w relacji do wartości sprzedaży w określonym czasie zdefiniowanym przez organizację.

Dlaczego Jakość Zysku jest ważna?

Jakość zysku PQ (z ang. Profit Quality) daje informację, jak dobrze strukturalnie (kosztowo) przygotowana jest organizacja w "tłustych latach" (gdy generowana jest duża sprzedaż) do nadejścia tych "chudszych lat"(gdy generowana jest niższa lub niska sprzedaż).

WARSZTAT JAKOŚĆ ZYSKU (PQ)

Warsztat Jakość Zysku to 5 niezależnych od siebie modułów, które można wdrożyć niezależnie od siebie lub w całości, jednakże największą wartość dla orgnizacji daje wdrożenie wszystkich modułów.

Moduł I

Optymalizacja konstrukcji na etapie projektowania

Moduł II

Optymalizacja kosztów łańcucha dostaw

Wartość dodana

- niższa masa wyrobu,

- tańszy wyrób,

- mniejsza ilość zmian w procesie produkcyjnym,

- popraw zyskowności projektów (w szczególności długoterminowych),

- poprawa komunikacji i przepływu informacji w zespole projektowym

Wartość dodana

- optymalizacja kosztów zakupowych (wszystkich),

- wzrost zaangażowania Dostawców w łańcuchu dostaw,

- poprawa długofalowych relacji z Dostawcami,

- poprawa terminowości dostaw

Beneficjenci warsztatu

- Kierownicy Projektów,

- Liderzy Projektów,

- Projektanci/Konstruktorzy,

- Kadra średniego i wysokiego szczebla zarządczego odpowiedzialna za konstrukcję wyrobu

Beneficjenci warsztatu

- Kierownicy działów zakupów

- Kadra średniego i wysokiego szczebla zarządczego odpowiedzialna za łańcuch dostaw,

- Właściciele firm

ROI*)

10 dni roboczych

ROI*)

10 dni roboczych

Czas trwania warsztatu

1 dzień roboczy

Czas trwania warsztatu

1 dzień roboczy

Moduł III

Optymalizacja kosztów operacyjnych organizacji 

(kosztów zmiennych)

Wartość dodana

- optymalizacja kosztów operacyjnych organizacji,

- wzrost zaangażowania pracowników,

- poprawa jakości działań optymalizujących koszty działalności operacyjnej,

-budowanie długofalowych relacji pracowniczych (mniejsza rotacja kadry)

Beneficjenci warsztatu

- Kadra zarządzająca organizacji (wszystkie poziomy),

- Naczelne kierownictwo firmy (Dyrektorzy/Prezesi),

- Właściciele firm

ROI*)

10 dni roboczych

Czas trwania warsztatu

1 dzień roboczy

Moduł IV

Optymalizacja kosztów kalibracji przyrządów pomiarowych

Wartość dodana

- optymalizacja kosztu kalibracji przyrządów pomiarowych,

- kalibracja wykonywana jest zgodnie z potrzebą jej wykonania a nie zgodnie z kalendarzem,

- pośredni wpływ na jakość procesu produkcyjnego

Beneficjenci warsztatu

- Kadra odpowiedzialna za zarządzanie środkami kontrolno - pomiarowymi w organizacji

ROI*)

125 dni roboczych

Czas trwania warsztatu

1 dzień roboczy

Moduł V

Optymalizacja kosztów "złej jakości"

Wartość dodana

- optymalizacja kosztu "złej jakości" w organizacji,

- wzrost zaangażowania pracowników w proces "dobre za pierwszym razem",

- poprawa jakości procesu i wyrobu (mniejsza ilość reklamacji).

-wzrost satysfakcji Klienta

Beneficjenci warsztatu

- Kadra zarządzająca organizacji (wszystkie poziomy),

- Naczelne kierownictwo firmy (Dyrektorzy/Prezesi),

- Właściciele firm

ROI*)

15 dni roboczych

Czas trwania warsztatu

2 dni robocze

Forma warsztatu

W formie zamkniętej u Klienta

*) ROI - zwrot z inwestycji przy założeniu 250 dni roboczych w roku kalendarzowym 

1) ROI może być mniejsze lub większe w zależności od specyfiki procesu produkcyjnego oraz konfiguracji produktu, branży, obrotu rocznego firmy oraz innych specyficznych uwarunkowań rynkowych,

2) Założono, że koszty stałe organizacji się nie zmieniają. Warsztat może ale nie musi mieć wpływu na ich wysokość (zmiejszenie)