PROGRAM ROZWOJOWY INŻYNIERÓW

Cel AKADEMII

 

Akademia dostarcza kompleksowej wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Warsztatowa część szkolenia rozwija praktyczne umiejętności Uczestników, wykorzystywane w zarządzaniu jakością w pełnym cyklu życia produktu (od etapu prototypu aż do etapu funkcjonowania produktu na rynku).

 

Grupa docelowa

 

Kadra inżynierska i specjalistyczna. Kadra zarządzająca średniego szczebla. Absolwenci ostatnich studiów inżynierskich. Inżynierowie absolwenci rozpoczynający karierę zawodową. Osoby pragnące poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania jakością.

 

Forma AKADEMII

 

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta lub w innym ustalonym przez Klienta miejscu

 

Optymalny czas trwania AKADEMII

 

6 bloków po 2 dni szkoleniowe lub 4 bloki po 3 dni szkoleniowe; w sumie 12 dni szkoleniowych

Dodatkowe informacje

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia poszczególnego bloku szkolenia oraz certyfikat zbiorczy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.